Joanna Roman

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria świadczy usługi na rzecz osób prywatnych oraz przedsiębiorców. Działalność kancelarii obejmuje:

umowy: negocjowanie, sporządzanie i opiniowanie,

wierzytelności: windykacja, cesja wierzytelności,

szkody komunikacyjne: dochodzenie roszczeń z tytułu szkód komunikacyjnych, majątkowych i na osobie, zgłaszanie roszczeń ubezpieczycielom, dochodzenie roszczeń przed sądem,

nieruchomości: doradztwo i reprezentacja przy nabywaniu, sprzedaży, umowach najmu i dzierżawy, znoszeniu współwłasności, zasiedzeniu, zwrocie wywłaszczonych nieruchomości, ochronie naruszonego posiadania,

prawo budowlane: sporządzanie umów o roboty budowlane, o projekt budowlany, doradztwo i reprezentacja w postępowaniu dotyczącym uzyskania pozwolenia na budowę, samowoli budowlanej (w tym także w postępowaniu odwoławczym i sądowym),

spadki: stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, podział spadku, podatek od spadków,

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne: sporządzanie odwołań od decyzji organów emerytalnych i rentowych, przeniesienie ubezpieczeń przy zmianie kraju miejsca pobytu ubezpieczonego,

prawo pracy: sporządzanie regulaminów, umów o pracę, dochodzenie roszczeń pracowniczych,

prawo podatkowe: ocena prawno-podatkowa umów, pomoc w wypełnianiu formularzy podatkowych,

ochrona praw autorskich oraz praw własności przemysłowej: sporządzanie umów, dochodzenie roszczeń.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniu przed sądami, a także w postępowaniu przed organami administracji rządowej i samorządowej.